Zapraszamy do skorzystania z wybranych produktów w formie usługi typu SaaS (Software as a Service).

Polega ona na udostępnieniu przez producenta rozwiązań z miesięcznym okresem rozliczeniowym, gdzie partner serwisowy zapewnia opiekę nad biznesowym procesem udostępnienia rozwiązań oraz opcjonalnie usługi konfiguracyjne. Udostępnienie odbywa się według zdeklarowanych przez klienta parametrów – ilość i rodzaj rozwiązania. Czas trwania umowy bez okresu obowiązywania lub zdefiniowana indywidualnie.

Zaletą SaaS są:

  • skalowalność wielkości subskrypcji i rodzaju rozwiązań w trybie miesięcznym

  • rozłożenie kosztów zabezpieczeń

  • biznesowa elastyczność

  • opcjonalne uproszczenie obsługi poprzez skorzystanie z usług wykwalifikowanej obsługi pracowników partnera serwisowego w ramach platformy i narzędzi F-Secure

Dostępne rozwiązania:

Zabezpieczenie biznesowych systemów IT | F-Secure Protection Service for Businness
F-Secure Elements Endpoint Protection for Computers Premium
F-Secure Elements Endpoint Protection for Servers Premium
Ochrona urządzeń mobilnych
F-Secure Elements Endpoint Protection for Mobiles
Detekcja i reagowanie na cyberataki | F-Secure Rapid Detection & Response
F-Secure Elements EDR for Computers
F-Secure Elements EDR for Servers
Skanowanie i zarządzanie lukami w zabezpieczeniach
F-Secure Elements Vulnerability Management
Multiochrona
F-Secure Elements EDR and EPP for Computers Premium
F-Secure Elements EDR and EPP for Servers Premium
Ochrona pracy grupowej w chmurze
F-Secure Elements for Microsoft 365
F-Secure Cloud Protection for Salesforce Users

Ta forma współpracy wymaga zawarcia umowy, gdzie jej minimalne parametry to: miesięczna wartość to 50,- PLN netto oraz dla niektórych rozwiązań wielkości subskrypcji* i/lub czasu jej trwania**.

*Rozwiązania z minimalną wielkością subskrypcji: F-Secure RDR+PSB Partner Managed Computer Protection Premium x10, F-Secure RADAR Cloud x25

**Rozwiązania z minimalnym czasem subskrypcji: F-Secure RADAR Cloud x3 miesięczne okresy rozliczeniowe

Zapraszamy do kontaktu celem uzyskania indywidualnej oferty.


Administratorem danych osobowych jest ARKANET Wojciech Oleś Stanisław Zygor Spółka Jawna z siedzibą w Katowicach (40-246) przy ul. Porcelanowej 19.
Kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy poprzez email: iod@arkanet.com.pl lub telefonicznie pod numerem +48 327874824.

ZOBACZ CAŁOŚĆ KLAUZULI INFORMACYJNEJ