Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych jest ARKANET Wojciech Oleś Stanisław Zygor Spółka Jawna z siedzibą w Katowicach (40-246) przy ul. Porcelanowej 19. Kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy poprzez email: iod@arkanet.com.pl lub telefonicznie pod numerem +48 327874824.

Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celach

 1. obsługi i wykonania umowy, podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 pkt 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu EU i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016,
 2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. wystawieniu faktury VAT, podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 pkt 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu EU i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016,
 3. wynikający z prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj. marketingu bezpośredniego oferowanych produktów lub usług własnych i przygotowania zindywidualizowanej oferty handlowej, podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 pkt 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu EU i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016.

Chcąc rzetelnie wykonywać nasze usługi, Państwa dane będą mogły być przekazywane następującym grupom osób

 1. pracownikom lub współpracownikom na podstawie osobnego upoważnienia,
 2. podmiotom współpracującym jak dystrybutorzy i producenci oferowanych rozwiązań, w tym z krajów trzecich
 3. organom kontrolnym, np. urzędom skarbowym,
 4. innym odbiorcom np. firmom kurierskim. Państwa dane będą przetwarzane przez czas trwania umowy, chyba że będzie to konieczne na podstawie obowiązujących przepisów po tym okresie w celach archiwalnych do dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Ponadto zgodnie z przepisami przysługuje Państwu w dowolnym momencie prawo do

 1. żądania dostępu do treści Państwa danych osobowych,
 2. sprostowania tych danych,
 3. ich usunięcia,
 4. ograniczenia przetwarzania,
 5. prawie do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie,
 6. przenoszenia tych danych,
 7. cofnięcia zgody na przetwarzanie w przypadku gdy została wcześniej wyrażona w konkretnym celu,
 8. wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak warunkuje możliwość zawarcia umowy z Administratorem. Niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości jej zawarcia. Administrator informuje, że w celu wywiązania się umowy może stosować, po wyrażeniu odpowiednich zgód formalnych, zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym automatyczne profilowanie.