Jak złożyć zamówienie – informacje

Złożenie zamówienia w Sklepie następuje wyłącznie poprzez prawidłowe wypełnienie formularza na stronie internetowej Sklepu.

 1. Prawidłowo wypełniony formularz zawiera obowiązkowo następujące dane Klienta:
  1. imię i nazwisko lub pełna nazwa firmy,
  2. adres Klienta (ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, nazwa miejscowości),
  3. numer NIP (dotyczy Firmy),
  4. adres poczty elektronicznej (e-mail),
  5. numer telefonu.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały tydzień.
 3. Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku po godzinie 15:00 oraz w soboty lub dni ustawowo wolne od pracy i wymagające dodatkowej decyzji Sklepu, będą rozpatrywane i przyjmowane do realizacji w najbliższym dniu roboczym.
 4. Realizacja sprzedaży w Sklepie odbywa się według następującej procedury:
  1. Po kliknięciu w zakładkę PRODUKTY lub ze strony głównej sklepu należy dokonać wyboru Produktu, spośród prezentowanych w grupie ‘Dla domu’ lub spośród produktów grupy ‘Dla firm’.
  2. Wybór produktu następuje poprzez kliknięcie przycisku NOWA LICENCJA dla Produktu kupowanego po raz pierwszy, lub poprzez kliknięcie przycisku PRZEDŁUŻENIE dla zakupu odnowienia licencji.
  3. Wszystkie nowe licencje produktów z grupy ‘Dla firm’ rozpoczynają swój bieg od dnia realizacji zamówienia. Natomiast z grupy ‘Dla domu’, nowa licencja rozpoczyna swój bieg od dnia uruchomienia/rejestracji otrzymanego klucza produktu i dotyczy jednocześnie wszystkich (1,3 lub 5 urzadzęń) które może obsługiwać zakupiony pakiet.
  4. Przedłużenie licencji na rozwiązania rozpoczyna swój bieg od momentu zakończenia poprzedniej licencji.
  5. Klient znajdując się na karcie CHECKOUT podczas realizacji zamówienia nie ma możliwości powrotu do dalszego przeglądania Sklepu lub aktualizacji koszyka.
  6. W danym momencie można złożyć zamówienie tylko na jeden wybrany produkt w koszyku.
  7. Po wybraniu Produktu z grupy ‘Dla domu’ Klientowi zostanie zaprezentowana oferta na zakup możliwych dostępnych konfiguracji wybranego Produktu.
  8. Po wybraniu Produktu z grupy ‘Dla firm’ należy najpierw wskazać rodzaj licencji, jej typ, żądaną długośc jej trwania oraz liczbę użytkowników oraz nacisnąć przycisk ‘Przelicz cenę’ w celu wyświetlenia proponowanych cen Produktów.
  9. Wybrane Produkty są prezentowane do wyboru w trzech opcjach okresu trwania licencji 1 rok, 2 lata, 3 lata.
  10. Jeżeli Klient chce kupić większą ilość niż zaprezentowana, należy wybrać odpowiednią wielkość w polu: Ilość stanowisk.
  11. Po wybraniu wymaganej ilości Klient ma do wyboru dwie opcje realizacji zamówienia ‘Kup teraz’ lub ‘Poproś o wycenę’. W przypadku kliknięcia w ‘Poproś o wycenę’ Klient zostanie przeniesiony do podstrony z formularzem kontaktowym, w którym należy wypełnić dodatkowe pola jak ilość użytkowników, podać obligatoryjne dane kontaktowe oraz wpisać treść wiadomości do działu handlowego Sprzedawcy w celu uzyskania ceny. Odpowiedź na podany adres email nastąpi niezwłocznie po przeprocesowaniu zapytania przez Sklep.
  12. W celu finalizacji zamówienia w prezentowanej w Sklepie cenie należy kliknąć pole ‘Dodaj do koszyka’ a następnie ‘Przejdź do płatniości’. Klient zostanie przeniesiony do następnej karty w celu uzupełnienia informacji niezbędnych do zrealizowania zamówienia i wystawienia dokumentu sprzedaży.
  13. W sekcji ‘Dane kupujacego’ należy wybrać na wstępie rodzaj kupującego: Firma lub Osoba prywatna.
  14. Zamówienie złożone przez Firmę skutkować będzie wystawieniem Faktury VAT sprzedaży jako dokumentu rozliczeniowego.
  15. Przy zamówieniu złożonym przez Osobę prywatną dokumentem sprzedaży jest paragon fiskalny.
  16. Jeżeli dane kupującego są inne niż dane odbiorcy licencji należy zaznaczyć pole ‘Wysłać na inny adres?’ i w dodatkowej sekcji uzupełnić pola odpowiednimi odbiorcy licencji.
  17. Poniżej sekcji ‘Dane kupujacego’ widnieje sekcja ‘Twoje zamówienie’ z informacją o wybranym produkcie, czasie trwania licencji, wybranej ilości licencji oraz cenie za wybrany pakiet.
  18. Poniżej sekcji ‘Twoje zamówienie’ znajduje się pole do akceptacji regulaminu sklepu, którego zaakceptowanie warunkuje realizację zamówienia.
  19. W celu finalizacji zamówienia należy wybrac formę płatności poprzez zaznaczenie preferowanej formy. Kliknąc ‘Szybkie płatności’ Klientowi zostostanią zaprezentowane dostępne opcje płatności obsługiwane przez operatora wspóptracującego ze sklepem. Po akceptacji niezbędnych zgód Klient zostanie przekierowany ze sklepu do bezpiecznej strony w celu dokonania płatności online.
 5. Po dokonaniu płatności pojawi się okno z potwierdzeniem złożenia zamówienia, a na adres e-mail podany przez Klienta zostanie wysłane potwierdzenie realizacji transakcji.
 6. Formularze wypełnione błędnie lub niekompletne nie będą przyjmowane do realizacji.